Suport / Comenzi: 0754 354 000

Transport gratuit pentru comenzi peste 200 ron !


Regulament de desfășurare a acţiunii de promovare (marketing) „Half is free”


SC PIERA SRL, în calitate de producător de articole de lenjerie organizează acţiunea de promovare, conform art. 32 alin. 2 lit. a din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicata, care se adreseaza tuturor participantilor la evenimentul  Festival de Reduceri – Half is Free ce va avea loc în data de 25 Martie 2017, la Hotel Continental, Cluj Napoca, jud. Cluj.

            Actiunea se va derula conform prevederilor Regulamentului oficial (denumit in continuare „Regulament”), respectarea acestuia fiind obligatorie pentru toti participantii.

 Art. 1 – Organizatorul actiunii

SC PIERA SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 16, corp 1, cod unic de inregistrare RO15007686, nr inregistrare la Registrul Comertului J12/2239/2002, telefon 0264- 439822;0264-439823, fax 0264-406558 cont nr. RO19BTRL01301202952616XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, avand punct de lucru deschis in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr 7 si detinand magazinul on line pe site-ul www.shop.piera.ro reprezentata legal prin D-na Gabriela Cîrstean in calitate de administrator.

Art 2 – Participanti

(1) Aceasta actiune se adreseaza tuturor participantilor la evenimentul Festival de Reduceri – Half is Freece va avea locîn data de 25 Martie 2017, la Hotel Continental - persoane fizice, rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

(2) Participarea la actiune implica acceptarea integrala a prezentului Regulament de participanti.

Art.3 – Conditii, perioada si locatia de desfasurare

(1) Conform specificului evenimentului, reprezinta o conditiei esentiala si obligatorie pentru Piera SRL sa expuna si sa vanda doar produse apartinand brandului sau – ”Piera”, cu reducere de minim 50% fata de pretul initial al produsului expus la vanzare in magazin.

 

(2) Prin urmare Piera SRL va vinde in cadrul evenimentului  produsele aprobate prin Decizia administratorului nr. 9/22.03.2017 la preturile aprobate prin aceeasi decizie, preturi care respecta conditia mentionata mai sus.

 

(3) De asemenea, in cadrul evenimentului, respectiv in data de 25 Martie 2017, Piera va acorda vouchere de 10% reducere exclusiv pentru magazinul on line al Piera www.shop.piera.ro tuturor participantilor la evenimentul mai sus mentionat care vizitează standul Piera din incinta evenimentului.

(4) Pe baza codului cuprins in voucher, participantii beneficiaza de o reducere de 10% la achizitionarea de produse marca PIERA exclusiv din magazinul on line mentionat la art. 3 alin. (2) de mai sus in intervalul  25.03.2017-24.04.2017. Voucherele nefolosite in perioada mentionata devin nule, incepand cu data de 25.04.2017 si nu mai pot fi utilizate.

(5) Voucherele nu se cumuleaza si nu se acorda rest. Voucherul este utilizabil o singură dată per utilizator unic. Falsificarea voucherului se pedepseste conform legilor in vigoare.

(6) Campania nu se cumuleaza cu campaniile in vigoare.

(7) Pentru a beneficia de reducere participantii trebuie sa achizitioneze in perioada mai sus mentionata produse marca Piera:

- din magazinul online orice produs care nu intra in alte promotii

 

(8) Pentru achiziile din magazinul on line www.shop.piera.ro reducerea se aplica in urma introducerii codului unic pretiparit pe voucherul primit. Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse.  La aparitia unor suspiciuni de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica valabilitatea voucherelor si, dupa caz, de a refuza acordarea reducerii in cazul unei utilizari contrare Regulamentului.

(9) Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare asa cum sunt detaliate la art. 3 alin 7., cheltuieli care nu sunt si nici nu vor putea fi considerate „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

(10) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate din pierderea, distrugerea sau furtul voucherului.

(11) Voucherele care nu au fost acordate in perioada Actiunii vor ramane in posesia Organizatorului, care va dispune de acestea asa cum considera.

Art. 4 – Produse participante la Actiune

(1) Produsele sunt cele prevazute in oferta curenta si care nu se supun altor promotii.

(2) Prin participarea la aceasta actiune, clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art. 5 Litigii. Forta majora. Incetarea actiunii

(1) In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta diferendul spre solutionare instantelor competente.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, impiedicat sau remediat de Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica in mod esential prevederile Regulamentului.

(3) Daca un caz de forta majora, caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Actiunii, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pe perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform Codului civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, intervenirea acestuia. 

Art. 6 Alte prevederi

(1) Regulamentul actiunii „Half is free” este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant in baza unei cereri adresate Organizatorului Piera SRL cu sediul in  Cluj Napoca, Bulevardul Muncii nr 16, corp 1, jud. Cluj sau in format electronic pe site-ul www.piera.ro.

(2) Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa contactati Dep. Relatii Clienti 0754 354 000.

 

Cluj Napoca                                                                SOCIETATEA PIERA SRL

22.03.2017                                          PRIN ADMINISTRATOR – CIRSTEAN GABRIELA