Regulament de desfășurare a acţiunii de promovare (marketing) „Half is free”

SC PIERA SRL, în calitate de producător de articole de lenjerie organizează acţiunea de promovare, conform art. 32 alin. 2 lit. a din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicata, care se adreseaza tuturor participantilor la evenimentul Festival de Reduceri – Half is Free ce va avea loc în data de 24 Martie 2018, la Hotel Continental, Cluj Napoca, jud. Cluj.
Actiunea se va derula conform prevederilor Regulamentului oficial (denumit in continuare „Regulament”), respectarea acestuia fiind obligatorie pentru toti participantii.

Art. 1 – Organizatorul actiunii
SC PIERA SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 16, corp 1, cod unic de inregistrare RO15007686, nr inregistrare la Registrul Comertului J12/2239/2002, telefon 0264- 439822;0264-439823, fax 0264-406558 cont nr. RO19BTRL01301202952616XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, avand punct de lucru deschis in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr 7 si detinand magazinul on line pe site-ul www.shop.piera.ro reprezentata legal prin D-na Gabriela Cîrstean in calitate de administrator.

Art. 2 – Participanti
(1) Aceasta actiune se adreseaza tuturor participantilor la evenimentul Festival de Reduceri – Half is Freece va avea locîn data de 24 Martie 2018, la Hotel Continental - persoane fizice, rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani.
(2) Participarea la actiune implica acceptarea integrala a prezentului Regulament de participanti.

Art. 3 – Conditii, perioada si locatia de desfasurare
(1) Conform specificului evenimentului, reprezinta o conditiei esentiala si obligatorie pentru Piera SRL sa expuna si sa vanda doar produse apartinand brandului sau – ”Piera”, cu reducere de minim 50% fata de pretul initial al produsului expus la vanzare in magazin.
(2) Prin urmare Piera SRL va vinde in cadrul evenimentului produsele aprobate prin Decizia administratorului nr. 49/20.03.2018 la preturile aprobate prin aceeasi decizie, preturi care respecta conditia mentionata mai sus.

Art. 4 – Produse participante la Actiune
(1) Produsele sunt cele prevazute in oferta curenta si care nu se supun altor promotii.
(2) Prin participarea la aceasta actiune, clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art. 5 Litigii. Forta majora. Incetarea actiunii
(1) In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta diferendul spre solutionare instantelor competente.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, impiedicat sau remediat de Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica in mod esential prevederile Regulamentului.
(3) Daca un caz de forta majora, caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Actiunii, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pe perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform Codului civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, intervenirea acestuia.

Art. 6 Alte prevederi
(1) Regulamentul actiunii „Half is free” este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant in baza unei cereri adresate Organizatorului Piera SRL cu sediul in Cluj Napoca, Bulevardul Muncii nr 16, corp 1, jud. Cluj sau in format electronic pe site-ul www.shop.piera.ro.
(2) Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa contactati Dep. Relatii Clienti 0754 354 000.

Cluj Napoca                                                                                                           SOCIETATEA PIERA SRL
20.03.2018                                                                                            PRIN ADMINISTRATOR – CIRSTEAN GABRIELA