Regulament de desfășurare
a acţiunii de promovare (marketing) 20% VOUCHER

SC PIERA SRL, în calitate de producător de articole de lenjerie organizează acţiunea de promovare, conform art. 32 alin. 2 lit. a din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicata, care se adreseaza tuturor participantilor la evenimentul Conferința de Leadership Feminin – The Woman ce va avea loc în perioada 21 Martie 2018, la Grand Hotel Italia
Campania se va derula conform prevederilor Regulamentului oficial (denumit in continuare „Regulament”), respectarea acestuia fiind obligatorie pentru toti participantii.

Art. 1 – Organizatorul actiunii:
SC PIERA SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 16, corp 1, cod unic de inregistrare RO15007686, nr inregistrare la Registrul Comertului J12/2239/2002, telefon 0264- 439822;0264-439823, fax 0264-406558 cont nr. RO19BTRL01301202952616XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, avand punct de lucru deschis in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr 7 si detinand magazinul on line pe site-ul www.piera.ro reprezentata legal prin D-na Gabriela Cîrstean in calitate de administrator.

Art 2. – Participanti
(1) Aceasta actiune se adreseaza tuturor persoanelor fizice, rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care au calitatea de participanti la evenimentul Conferința de Leadership Feminin – The Woman ce va avea locîn data de 21 Martie 2018, la Grand Hotel Italia, din Cluj Napoca, jud. Cluj.
(2) Participarea la Campanie implica acceptarea integrala a prezentului Regulament de participanti.

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare.
(1) Voucher-ele de 20% reducere vor fi acordate in data de 21 Martie 2018 astfel:
- voucher-ele de reducere vor fi acordate tuturor participantilor la evenimentul mai sus mentionat;
- voucher-ele de reducere vor putea fi folosite pentru achizitia de produse din magazinul situat in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 7, jud. Cluj , la standul Piera amplasat la eveniment - in holul hotelului Grand Hotel Italia si pe magazinul online www.shop.piera.ro.
(2) Campania se desfasoara la locatia evenimentului - Grand Hotel Italia, in magazinul online www.shop.piera.ro si in magazinul propriu situat in Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr 7, jud. Cluj.
(3) Participantii beneficiaza de o reducerea de 20% , pe baza voucherului, in intervalul 21.03.2018 - 31.07.2018 la achizitionarea de produse marca PIERA din locatiile mentionate mai sus. Voucherele nefolosite in perioada mentionata devin nule si nu mai pot fi utilizate.
(4) Voucherele nu se cumuleaza si nu se acorda rest. Voucherul este utilizabil o singură dată per utilizator unic.
(5) Campania nu se cumuleaza cu campaniile in vigoare.
(6) Pentru a beneficia de reducere pe baza voucherului participantii trebuie sa achizitioneze in perioada 21.03.2018- 31.07.2018 produse marca Piera:
- din magazinul online, orice produse care nu intra in alte promotii, cu conditia ca valoarea comenzii sa fie de minim 100 lei;
- din magazinul situat in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 7, jud. Cluj produse care nu intra in alte promotii, cu o valoare de minimum 100 lei, pe 1 (un singur) bon fiscal.
- din standul de vanzare situat in holul Grand Hotel Italia, exclusiv in perioada desfasurarii conferintei The Women din data de 21 martie 2018, cu o valoare de minimum 100 lei/bon fiscal.
(8) Pentru achizitiile din magazinul situat in Cluj-Napo ca, b-dul Eroilor, nr. 7, jud. Cluj sau de la standul de vanzare situat la eveniment, in momentul achitarii produselor, participantii beneficiaza de 20% reducere direct pe bonul de casa.
(9) Pentru achiziile din magazinul on line www.shop.piera.ro reducerea se aplica in urma introducerii codului unic pretiparit pe voucherul primit. Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse.
(10) Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare asa cum sunt detaliate la art. 3 alin 7., cheltuieli care nu sunt si nici nu vor putea fi considerate „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
(11) Voucherele care nu au fost acordate in perioada Campaniei vor ramane in posesia Organizatorului, care va dispune de acestea asa cum considera.
Art. 4 – Produse participante la campanie
(1) Produsele sunt cele prevazute in oferta curenta si care nu se supun altor promotii.
(2) Prin participarea la aceasta campanie, clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art. 5 Litigii. Forta majora. Incetarea campaniei
(1) In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta diferendul spre solutionare instantelor competente.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, impiedicat sau remediat de Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica in mod esential prevederile Regulamentului.
(3) Daca un caz de forta majora, caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pe perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform Codului civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, intervenirea acestuia.

Art. 6 Alte prevederi Regulamentul poate fi consultat in format electronic pe site-ul www.shop.piera.ro si tiparit in magazinul Piera situat in Cluj–Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, jud. Cluj.
(1) In vederea desfasurarii actiunii Organizatorul nu stocheaza si nu prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor.
(2) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderea sau deteriorarea voucherului. Organizatorul nu va fi obligat sa accepte voucherele deteriorate sau falsificate. In cazul in care se observa tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului.
(3) Regulamentul actiunii „20% Voucher” este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant in baza unei cereri adresate Organizatorului Piera SRL cu sediul in Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr.16, corp 1, jud. Cluj.
(4) Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa contactati Dep. Relatii Clienti 0754 354 000.
Cluj Napoca SOCIETATEA PIERA SRL
01.03.2018 ADMINISTRATOR – CIRSTEAN GABRIELA